TEAM ENGINEERING AS

Et utvalg av våre prosjekter

Splittemaskin

Maskinen for splitting av 6 forskjellige størrelser av ringer. Produktene tømmes inn i maskinen fra pose eller annen oppbevaring. Produktene separeres, orienteres og mates videre. Deretter splittes produktet, før det kontrolleres med visionkamera. Vrakede produkter forkastes, mens gode produkter telles og pakkes i poser. Når en pose er full, starter maskinen å fylle i neste pose. Operatør kan ta ut full pose og sette inn igjen en tom pose slik at maskina kan gå uten stopp. Takttid ≤ 1 sek. pr. ring.

splittermaskin

70 kN tosidig presse

Servostyrt presse for innpressing av bøssing i aluminium. Bøssingen presses inn og krefter overvåkes og logges. Sikkerheten blir ivaretatt med lysgitter. Maskinen er bygget på et hev senk fundament for optimal tilpassing til operatør.

tosidig presse

Splittemaskin

Splittemaskin spesiallaget for Nammo Raufoss. Splittingen utføres med en servo, som kontinuerlig overvåker kraft og posisjon. Maskinen har også rask omstilling til andre produkter.

nammo raufoss

Boltmagasin

Etterfyller av bolt til maskineringssenter. Den tilhørende trallen kan fylles opp på utsiden av maskinene og trilles inn. Maskinen «henter» deretter alle boltene fra trallen og slipper en og en bolt inn til maskineringssenteret. Maskinen kan tilpasses de fleste størrelser av bolt. Maskineringssenteret kan da gå ubemannet i flere skift, avhengig av hvilken syklustid og størrelse på ferdig produkt.

3

Gradefikstur

Gradefikstur for levering og henting med robot. Robot henter to profiler og leverer deretter to nye profiler til grading. Produktene klampes godt så det ikke blir vibrasjoner under grading. Nøyaktighet ≤ 0,5 mm.

2477 fikstur 4

Robotgriper

Robotgriper til ABB robot. Griperen henter to profiler og leverer samtidig to nye i gradefiksturene for grading. Griperene som holder produktene er selvlåsende, noe som gjør at de ikke kan falle av ved for eksempel trykkfall. Robotgriperen er videre utstyrt med Schunk hurtigskift system.

2477 Robotgriper (17)