Noen prosjekter

70 kN tosidig presse.Servostyrt med loggefunksjon og momentkontroll.

70 kN tosidig presse.
Servostyrt med loggefunksjon og momentkontroll.

Oppspenningsfikstur for maskinering. Hydraulisk fastspenning.

Oppspenningsfikstur for maskinering. Hydraulisk fastspenning.

Robotcelle for helautomatisk montering.

Robotcelle for helautomatisk montering.

Palettbane med vasking og merking av produkt.

Palettbane med vasking og merking av produkt.

Montasjejigger.

Montasjejigger.

Konstruksjon og dimensjonering av fasader og balkonger.

Konstruksjon og dimensjonering av fasader og balkonger.

BåndtransportørerKjedetransportører

Båndtransportører
Kjedetransportører

Jigger for moment og elastisitetstesting.

Jigger for moment og elastisitetstesting.

100 kN bøyemaskin for varmt produkt. 500 grader celsius. Robothåndtering inn/ut.

100 kN bøyemaskin for varmt produkt. 500 grader celsius. Robothåndtering inn/ut.

Robotgripere

Robotgripere

Oppspenningsfiksturer for maskinering.

Oppspenningsfiksturer for maskinering.

I Arkiv